گفتگوی پیتر سینگر و ریچارد داوکینز درباره خوردن حیوانات

هم‌اندیشی دو تن از متفکرین معاصر درباره ستم به حیوانات، دامداری صنعتی و شباهت آن با برده داری.
پیتر سینگر فیلسوف نویسنده کتاب Animal Liberation
ریجارد داوکینز: زیست شناس تکاملی، نویسنده کتاب هایی چون: ژن خودخواه، صعود به قله ناممکن، ساعت ساز نابینا و ...

افزودن دیدگاه جدید

Plain text