عدم خشونت شامل حیوانات هم می شود

گفتار اینگرید نیوکرک، بنیانگزار PETA، درباره ستم به حیوانات و اینکه چرا عدم خشونت به حیوانات در شکل گیری آنچه که اخلاقیات و هویت خود می دانیم نقش اساسی دارد.

افزودن دیدگاه جدید

Plain text