بیوتکنولوژی

درباره بیوتکنولوژی چه می دانید؟

بیوتکنولوژی
براي قرن‌هاي بي‌شمار،‌ کشاورزان و باغداران کوشیده اند تا ويژگي‌هاي گياهان را طوری تغيير بدهند که واجد ویژگی های دلخواه شان باشد. اما تلاش آنها محدود به دستکاری ويژگي‌هایی بوده که از قبل موجود بوده اند. شما مي‌توانيد يك پرتقال را به نوع پرتقال دیگر پیوند بزنید اما نمي‌توانيد آن را مثلا به يك گوريل یا یک سيب پیوند بزنید. شما اصطلاحا مقید به «کبوتر با کبوتر، باز با باز» هستید.

اشتراک در RSS - بیوتکنولوژی