حلال

آیا باید روشهای کشتار حلال و کوشر را ممنوع کرد؟

تونی واردل ، کنشگر حقوق حیوانات در ویوا! (Viva!) و "محمد انصار" مفسر اجتماعی به بحث با همدیگر بر سر ممنوع کردن ذبح حلال و کوشر می پردازند. تونی مدافع این ممنوعیت و محمد مخالف آن است.

---------------------------------
آشنایی با شرکت کنندگان بحث:

اشتراک در RSS - حلال