حیوانات

مرغ تخم طلا

تخم مرغ قفسی

هنگامی که از یک مرغدار پرسیدم که آیا افزایش آگاهی مردم از وضع رفاه حیوانات در دامپروری صنعتی نگران است یا خیر،جواب داد :« آنها فقط پرندگانی احمق هستند.»

این دیدگاه مبنای رفتاری است که این روزها در صنعت مرغداری با مرغ‌ها صورت می‌گیرد.« آنها فقط پرندگانی احمق هستند»؛ پس هیچ حد و مرزی برای بي‌رحمی علیه آنها وجود ندارد. اما افرادی که کمی احساس دارند، این موضوع را طور دیگری می بینند.

برنارد رولین، متخصص حیوانات دامپروری صنعتی از دانشگاه کلورادو می‌گوید:

جنون گاوی و جنون گاودارها

آقای دامدار

pig_gestation_crates.jpg

یك روز در آیووا، با یك آقای محترم ملاقات كردم– و تنها به خاطر اینكه مودب باشم او را آقای محترم لقب می‌دهم در حالی كه آن زمان اصلا به نظرم محترم نیامد. او، به گفته خودش،‌ صاحب و مدیر یك «کارگاه تولید گوشت خوك» بود. البته اگر من جای او بودم آنجا را «آشوویتس خوك‌ها» می‌نامیدم.

فیلم مستند زمینیان

فیلم تاثیرگذار و آموزنده ای برای آشنایی با جنبه های مختلف سوءاستفاده از جانوران به عنوان حیوان خانگی، غذا، چرم و پوست، تفریح و پژوهش علمی. فیلم شامل صحنه های فجیع و کمتر دیده شده ای از رفتار روزمره ی انسان با حیوانات است که با دوربین مخفی گرفته شده اند. در این مستند ارتباط گونه پرستی با سایر اشکال تبعیض مثل،
نژادپرستی و زن ستیزی به نمایش گذاشته می شود.

ساخته ی Shaun Monson - ۲۰۰۵

حقوق حیوانات

اشتراک در RSS - حیوانات