دامداری صنعتی

تاوان شیر ارزان

yourfile.jpg

گاوهای شیرده در گاوداری های صنعتی امروز زندگی سختی دارند. طول عمر یک گاو شیرده در حالت طبیعی بین ۲۰ تا ۲۵ سال است اما در شرایط مدرن، این حیوانات بسیار خوش شانس خواهند بود اگر به سن چهار سالگی برسند.

در شرایط طبیعی، گاوها به اندازه کافی شیر برای سیر کردن یک یا دو گوساله تولید می‌کنند اما امروزه در دامداری صنعتی آنها ۲۰ برابر این میزان شیر تولید می‌کنند.

گوشتخواری و محیط زیست

همیشه می دانستم که گیاه خواری از ظلم به حیوانات جلوگیری می کند؛ اما از عواقب رژیم غذایی گوشتی بر محیط زیست آگاه نبودم. تولید گوشت گاو یا دیگر پروتئین های حیوانی، حجم عظیمی از ذخایر طبیعی مثل آب، سوخت های فسیلی و خاک سطحی را مصرف  و آب و هوای ما را آلوده می کند. واقعیت این است که تغییر  رژیم غذایی گوشت‌خوارانه به رژیم غذایی گیاهی، تنها و مهم ترین حرکتی است که می توانم برای کمک به محیط زیست انجام دهم؛ به مراتب موثرتر از بستن شیر آب موقع مسواک زدن یا بازیافت و بازمصرف (گرچه همچنان  به حفظ و بازیافت ادامه می دهم!).

اشتراک در RSS - دامداری صنعتی