سرگرمی

لطیفه هایی درباره گیاهخواری، وگنیسم و حقوق حیوانات

لامپهاو جوجه ها
برای عوض کردن یک لامپ چند نفر گیاهخوار لازمه؟
نمی دونم، ولی پروتئین شان رو از کجا تامین می کنند!؟
****
برای عوض کردن یک لامپ چند نفر وگن لازمه؟
دونفر، یک نفر لامپ رو عوض می کنه و نفر دیگه لامپ رو از نظر ترکیبات حیوانی بررسی میکنه.
****
چندنفر طرفدار کالبد شکافی حیوانات برای عوض کردن یک لامپ لازمه؟
هیچی، اونا نمی خوان ببینن چیکار می کنن.
****

اشتراک در RSS - سرگرمی