محیط زیست

تاثیرات زیست محیطی انواع گوشت

به دلیل نگرانی های راجع به سلامت شخصی و رفاه حیوانات، مردم به طرز فزاینده ای در پی کاهش مصرف گوشت هستند. عامل سومی هم که به آگاهی عمومی افزوده شده، تاثیرات محیطی گوشت است. از آنجایی که برای بیشتر مردم، کنار گذاشتن گوشت به طور کامل دشوار است، کاهش مصرف، تغییر نوع گوشت مصرفی، و استفاده از گوشت های ارگانیک به جای گوشت های صنعتی، گزینه های جایگزین هستند. چگونه فرد تصمیم بگیرد که از چه گوشتی استفاده کند تا بهتر به سیاره اش کمک کند؟ آنچه در ادامه خواهد آمد به شما در یافتن پاسخ این پرسش کمک خواهد کرد. گوشت، تاثیر عظیمی روی محیط زیست دارد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - محیط زیست