حقوق حیوانات

هیچ منطقی برای بهره کشی از حیوانات وجود ندارد

دکتر ملوین جس، فعال و محقق حقوق حیوانات در گفت وگو با محسن مهیمنی از روزنامه «قانون»

وقتی به صفحه شخصی اش روی صفحات مجازی مراجعه مي‌کنی، عضویتش در بسیاری از کمپین‌های حامي‌حیوانات مشخص است. به قول خودش در ابتدا او فقط مخالف شکار حیوانات بود، چرا که آنها به قصد لذت کشته مي‌شوند، اما بعدا او یک گیاهخوار و وگان شد چون نگران حیواناتی بود که به‌خاطر مصرف شیر و گوشت‌شان کشته مي‌شدند.

عدم خشونت شامل حیوانات هم می شود

گفتار اینگرید نیوکرک، بنیانگزار PETA، درباره ستم به حیوانات و اینکه چرا عدم خشونت به حیوانات در شکل گیری آنچه که اخلاقیات و هویت خود می دانیم نقش اساسی دارد.

فیلم مستند زمینیان

فیلم تاثیرگذار و آموزنده ای برای آشنایی با جنبه های مختلف سوءاستفاده از جانوران به عنوان حیوان خانگی، غذا، چرم و پوست، تفریح و پژوهش علمی. فیلم شامل صحنه های فجیع و کمتر دیده شده ای از رفتار روزمره ی انسان با حیوانات است که با دوربین مخفی گرفته شده اند. در این مستند ارتباط گونه پرستی با سایر اشکال تبعیض مثل،
نژادپرستی و زن ستیزی به نمایش گذاشته می شود.

ساخته ی Shaun Monson - ۲۰۰۵

حقوق حیوانات

اشتراک در RSS - حقوق حیوانات