رهایش حیوانات

تمام حیوانات برابرند

فصل اول از کتاب «رهایش حیوانات»‌ (Animal Liberation)
نوشته: پیتر سینگر
ترجمه: آیدا میرشاهی

چگونه اصول اخلاقی که مبنای برابری انسان‌ها است، ما را ملزم می‌کنند که حیوانات را نیز شایسته همین حد از اعتنا بدانیم

پیشگفتار کتاب رهایش حیوانات

پیشگفتار چاپ اول (۱۹۷۵) کتاب دورانساز رهایش حیوانات
نوشته پیتر سینگر (فیلسوف اخلاق استرالیایی)
ترجمه آیدا میرشاهی

اشتراک در RSS - رهایش حیوانات